Disclaimer

Van Miltenburg + Partners, Werving, Selectie in Automotive Van Miltenburg + Partners, Werving, Selectie in Automotive, gevestigd aan Industrieweg 47 8071 CS NUNSPEET, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.vanm.nl/  Industrieweg 47 8071 CS NUNSPEET 0341 270901

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Van Miltenburg + Partners, Werving, Selectie in Automotive verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Locatiegegevens

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vanm.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Van Miltenburg + Partners, Werving, Selectie in Automotive verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Van Miltenburg + Partners, Werving, Selectie in Automotive neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat

daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Van Miltenburg + Partners, Werving, Selectie in Automotive) tussen zit. Van Miltenburg + Partners, Werving, Selectie in Automotive gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: OTYS Recruitment Technology. OTYS is een recruitment software om overzicht te houden over al je kandidaten, deze te matchen aan passende vacatures, voor te stellen aan opdrachtgevers en follow up te doen. Binnen deze software wordt het klantenbestand opgebouwd. De gegevens van betrokkenen worden uitdrukkelijk niet aan anderen verstrekt, tenzij zij daar toestemming voor hebben gegeven of Van Miltenburg hiertoe verplicht wordt door de wet.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Van Miltenburg + Partners, Werving, Selectie in Automotive bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Categorie

Gegevens

Reden

Bewaartermijn

Gewone persoonsgegevens

Naam

Aanmaken profiel

28 dagen, met toestemming 12 mnd

Geslacht

Aanmaken profiel

28 dagen, met toestemming 12 mnd

Geboorteplaats

Aanmaken  profiel

28 dagen, met toestemming 12 mnd

Adresgegevens

Voor contact of toesturen aangevraagd materiaal

28 dagen, met toestemming 12 mnd

Telefoonnummer

Contactgegevens tbv het proces

28 dagen, met toestemming 12 mnd

E-mailadres

Contactgegevens tbv het proces

28 dagen, met toestemming 12 mnd

Locatiegegevens

Kan van invloed zijn op geschiktheid profiel voor vacature

28 dagen, met toestemming 12 mnd

Overig bij aanmaken profiel

Eventuele opmerkingen die kandidaat zelf inschat als belangrijk

28 dagen, met toestemming 12 mnd

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Van Miltenburg + Partners, Werving, Selectie in Automotive deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Van Miltenburg + Partners, Werving, Selectie in Automotive blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Van Miltenburg + Partners, Werving, Selectie in Automotive uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Categorie

Doel

Welke gegevens

Klanten

Kandidaat aandragen als geschikt voor vacature

CV en algemene contactgegevens

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Van Miltenburg + Partners, Werving, Selectie in Automotive gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw

browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Miltenburg + Partners, Werving, Selectie in Automotive en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vanm.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en

Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Van Miltenburg + Partners, Werving, Selectie in Automotive wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons .

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Van Miltenburg + Partners, Werving, Selectie in Automotive neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@vanm.nl .

Copyright © 2020 Van Miltenburg en partners   |  Sitemap   |  Disclaimer
Van Miltenburg en partners gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.